Група за задължително предучилищно образование

Група за задължително предучилищно образование

Група за задължително предучилищно образование

https://www.youtube.com/watch?v=60WB54PxMv8&feature=emb_title   - Готови за училище

Старши учител: Соня Симеонова