Обществен съвет

Членове на Обществения съвет към ОУ "Св. Паисий Хилендарски"

 

Силвия Василева - старши експерт култура и младежки политики към  на Община Горна Оряховица - председател

Радослав Радев - протоколчик 

Юлияна Атанасова - член

Гергина Димитрова - член 

Гиргина Николова - член