ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

АДРЕС: гр. Горна Оряховица  ул. "Съединение " 19

имейл :ou_garata@abv.bg

Директор : 0618/27271

Работно време на канцеларията : 8:00 до 16:00 часа  /приемане на заявления за достъп до информацията /