Временни противоепедимични мерки на територията на област Велико Търново , считано от 07.02.2022 г.

Временни противоепедимични мерки на територията на област Велико Търново , считано от 07.02.2022 г.