Заповед на Директора на ОУ "Св. Паисий Хилендарски "

Заповед на Директора на ОУ "Св. Паисий Хилендарски "

Заповед на Директора на ОУ "Св. Паисий Хилендарски "

Определям за неучебни дни 31.01.2022 г. и дните от 02.02.2022 г. до 04.02.20022 г. включително . На 01.02.2022 г. учениците ползват междусрочна ваканция. 


Авелин Драганчев 
Директор на ОУ "Св. Паисий Хилендарски"