Заповед за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда

Заповед за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда

Заповед за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда