График за провеждането на обучението от 12.04..21 г .

График за провеждането на обучението от 12.04..21 г .