Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда

Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми родители, скъпи ученици и колеги със заповед номер 
РД 01-80/ 17.03.21 Директорът на РЗИ - Велико Търново нарежда от 18.03.2021  (четвъртък) всички 
ученици от V до VII клас да преминат в обучение в електронна среда до 
31.03.2021 включително. Часовете ще се провеждат в Тиймс по установения към момента график.
Учениците от начален етап и подготвителна група продължават присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки. 
При настъпили промени ще бъдете уведомени своевременно! 
Пазете се и бъдете здрави!
Директор на ОУ "Св. Паисий Хилендарски " 
Авелин Драганчев