График за провеждането на обучението от 04.02.21 г .

График за провеждането на обучението от 04.02.21 г .