Присъствено обучение І-ІV клас

Присъствено обучение І-ІV клас

Присъствено обучение І-ІV клас

На вниманието на родителите и учениците от

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

От 4.01.2021 г. (понеделник) учениците от I-IV клас преминават в присъствена форма на обучение със спазване на досегашните графици за провеждане на часовете и всички други дейности при редовни занятия.

Сградата на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ е отоплена. Извършена е дезинфекция на учебните стаи. Автобусът ще се движи при спазване на установения график. Налице е пълна готовност за учебен процес в условията на COVID-19.

Ще бъде осъществяван филтър и ученици с грипоподобни симптоми няма да бъдат допускани в сградата на училището!

Ще има обяд.

Учениците от V до VII клас продължават в условия на обучение в електронна среда от разстояние при спазване на графиka за учебните часове при тази форма на обучение, като занятията ще започват от 8.00 часа.

Краят на първи учебен срок е на 2.02.2021 г.

Успешна и здрава Нова 2021 година! Ползотворна и лека първа учебна седмица през тази година!