Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда

Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда

Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда

От 30.11.2020 г./понеделник/  учениците от І -VІІ клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда.