Откриване на учебната 2020-2021 година

Откриване на учебната 2020-2021 година

Откриване на учебната 2020-2021 година

Първият звънец удари! На добър час! Спокойна учебна година и ползотворна работа!