Членове на обществен съвет

Членове на обществен съвет

Силвия Василева - старши експерт култура и младежки политики към  на Община Горна Оряховица - председател

Радослав Радев - протоколчик 

Юлияна Атанасова - член

Гергина Димитрова - член 

Гиргина Николова - член